Degerliyorum

Rapor hazırlığında benden herhangi bir belge istenecek mi?

Aldığınız hizmet eğer resmi kurumlarda inceleme ve araştırma gerektiriyorsa ilgili konuda vekâletname hazırlamanız gerekmektedir. Bunlar dışında yapılacak çalışmada kullanılmak üzere mülk ile ilgili tapu, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje, vaziyet planı, imar durumu, vb belgeleri sizden istemekteyiz.