Degerliyorum

İşletmeci şirket

İşletmeci şirket: Kurucu ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde fon portföyünde bulunan otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari maksatla işleten şirketi,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına (GYF) İlişkin Esaslar Tebliğ için tıklayınız..