Degerliyorum

Değerleme (Ekspertiz)

Tüm dünyada modern değerleme çalışmalarında uygulanan dört ana metod kullanılarak gayrimenkulünüzün değerlemesi yapılır:

1. Maliyet Yaklaşımı
Bu yaklaşım, genellikle piyasada alım satımı pek olmayan fabrika, otel, tatil köyleri, iş hanı vb. gibi gayrimenkuller için kullanılır. Muhtemel bir alıcının, belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden daha fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılır.

2. Emsal/Karşılaştırma Yaklaşımı
Emsal metodunda ise değerlenecek gayrimenkule benzer yakın zamanda satılmış/kiralanmış olan gayrimenkullerin satış/kiralama fiyatları uygun karşılaştırma kriterleri ve gerekli düzeltme işlemleri yapılarak gayrimenkulün değeri tespit edilir.

3. Gelir İndirgeme (Kapitalizasyonu) Yaklaşımı
Gayrimenkulun gelecekte sağlayacağı gelirler, tespit edilebilir durumda ise, değerleme yöntemi olarak gelir kapitalizasyonu yöntemi kullanılır.

4. Geliştirme Yaklaşımı
Genellikle arsa değerinin saptanmasında kullanılan bu yöntemde, arsanın üzerine geliştirilecek en yüksek gelir getirici kullanımın, arsa değerinin tespitinde en önemli araç olacağı varsayımından hareket edilir.

Kuzeybatı Danışmanlık Birimi olarak hazırladığımız değerleme raporları için uyguladığımız değerleme sürecini merak mı ediyorsunuz?

Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

<< Geri